Dorëzohen në Kushtetuese dosjet e padive për kompensimin e dëmeve të luftës

Sot në ora 10:00 do të dorëzohen dosjet e radhës në Gjykatën Kushtetuese sa i përket padive për kompensim të dëmeve të luftës.

Sipas një paralajmërimi me rastin e refuzimit të padive për kompensimin e dëmeve të luftës rreth vlerësimit të kushtetutshmërisë së aktit juridik  të Gjykatës Supreme te Kosovës.

“Dorëzohen dosjet e radhës ne Gjykatën Kushtetuese te Kosovës rreth vlerësimit te kushtetutshmërisë se aktit juridik te Gjykatës Supreme te Kosovës, me rastin e refuzimit te padive për kompensimin dëmeve te luftës (Gjykata Kushtetuese, ora 10:00)”, thuhet në njoftim