BE vendos të njëjtin mbushës për telefonat mobilë?

Auto & Tech09.08.2018 21:45

Bashkimi Evropian ka nisur përsëri çështjen e vendosjes sënjë mbushësi të përbashkët për telefona nga prodhues të ndryshëm, që do tëthotë se Android dhe iPhone së shpejti mund të përdorin të njëjtin ngarkues.

 

BE po shqyrton mundësinë e futjes së të njëjtit ngarkues tëtelefonisë mobile gati një dekadë që kur është raportuar se ka 51,000 tonëmbetje elektrike nga ngarkuesit e vjetër në Bashkimin Evropian.

 

Gjithashtu, përdoruesit e iPhone dhe Android shpesh ankohenpër përdorimin e karikatorëve të ndryshëm, shkruan Euractiv.

 

Në përgjigje të presioneve të Bashkimit Evropian, 14kompani, duke përfshirë Apple, Samsung, Nokia dhe Huawei nënshkruan njëmemorandum vullnetar të mirëkuptimit në vitin 2009, me dëshirën për tëharmonizuar modelet e tyre të telefonave të mençur, i cili duhej të paraqitejnë treg në vitin 2011.

 

Pas përfundimit të memorandumit të mirëkuptimit në vitin2012, disa kompani shkruan letra për synimet e tyre në vitin 2013 dhe 2014.Megjithatë, në BE thonë se nuk janë të kënaqur me statusin e tyre.

 

“Duke pasur parasysh progresin e pakënaqshëm në këtëmarrëveshje vullnetare, Komisioni së shpejti do të fillojë të vlerësimin estudimit të vlerësimit për kostot dhe përfitimet e opsioneve të ndryshme tëtjera,” tha komisionari për Mbrojtjen e Konkurrencës  në BE, Margaret Vestager. 

Republika Plus